เหรียญหลวงปู่หลิว หลวงปู่หลิว ปณฺณโก พระปิดตามหาทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538 วัดไร่แตงทอง

เหรียญหลวงปู่หลิว หลวงปู่หลิว ปณฺณโก พระปิดตามหาทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538 วัดไร่แตงทอง
Read More

เหรียญหลวงปู่หลิว หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นฉลองกุฏิ เนื้อเงิน ปี 2535

เหรียญหลวงปู่หลิว หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นฉลองกุฏิ เนื้อเงิน ปี 2535
Read More

เหรียญกลม ปั้มรูปเหมือนหลวงปู่หลิว กะไหล่ทองเดิม

เหรียญทองม้วน !! พิมพ์ใหญ่ !! รวย 3 ฤดู ปี40 +++ ห ม า ย เ ล ข ( ๒ ๓ ) +++ เหรียญกลม ปั้มรูปเหมือนหลวงปู่หลิว กะไหล่ทองเดิมจากวัด ด้านหลัง...
Read More

เหรียญหายห่วงรุ่นสอง ศิษย์สร้างถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อ

เหรียญหายห่วงรุ่นสอง ศิษย์สร้างถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อ หลวงพ่อหลิวปณฺณโกเรียกบ่อยๆว่า... ทิดเล็ก...คุณเล็ก ศรีเษมสุข เป็นผู้สร้างถวาย จาร...
Read More

" แ ห ว น เ ต่ า น ำ โ ช ค " หลวงปู่หลิว วัดไทรทอง พ.ศ. 2539 เนื้อเงิน มีโค๊ต

" แ ห ว น เ ต่ า น ำ โ ช ค " หลวงปู่หลิว วัดไทรทอง พ.ศ. 2539 เนื้อเงิน มีโค๊ต >>> Lucky Tortoise Ring <<< L.P...
Read More

" ฉ ล อ ง อ า ยุ 8 4 ปี ห ล ว ง ปู่ ห ลิ ว " ( เ ห รี ย ญ เ ต่ า หั บ ) หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พ.ศ. 2535

" ฉ ล อ ง อ า ยุ 8 4 ปี ห ล ว ง ปู่ ห ลิ ว " ( เ ห รี ย ญ เ ต่ า หั บ ) หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พ.ศ. 2535 จัดสร้างเพื่อนำปัจจัย...
Read More

หลวงพ่อหลิวปณฺณโก มอบหมายให้ อาจารย์บี้ เป็นผู้สร้าง หลวงพ่อโตและเขียนแบบวิหาร 29 ตุลาคม 2532

หลวงพ่อหลิว ปณฺณโก มอบหมายให้ อาจารย์บี้ เป็นผู้สร้าง หลวงพ่อโตและเขียนแบบวิหาร 29 ตุลาคม 2532 อาจารย์ บี้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำถวาย ด...
Read More

จุดตำหนิ วิธีการดู เหรียญเต่านวะรุ่นแรกหลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เต่านวะรุ่นแรกหลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (เทพเจ้าพญาเต่าเรือน)เป็นพระที่ถือสันโดษ ไม่ลุ่มหลงทั้งทางโลก และทางธรรม ...
Read More