หลวงพ่อโสธรด้านหลังปางลีลา หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อผง สร้าง พ.ศ.๒๕๐๐วัดสนามแย้ จ.กาญจนจนบุรี ::คุณสมชัย วณิชชาพลอย(อ.เยาว์ บ่อพลอย)เอื้อเฟิ้อภาพ::

หลวงพ่อโสธรด้านหลังปางลีลา หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อผง สร้าง พ.ศ.๒๕๐๐วัดสนามแย้ จ.กาญจนจนบุรี ::คุณ...
Read More

หลวงปู่หลิวนั่งเต่า หน้าตัก ๓ นิ้ว อายุ ๙๒ ปี เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ.๒๕๓๙ วัดไร่แตงทอง

หลวงปู่หลิวนั่งเต่า หน้าตัก ๓ นิ้ว อายุ ๙๒ ปี เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ.๒๕๓๙ วัดไร่แตงทอง
Read More

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นปลดหนี้(รุ่น๒)เนื้อทองแดงลงยา สร้าง พ.ศ.๒๕๔๐ วัดไร่แตงทอง

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นปลดหนี้(รุ่น๒)เนื้อทองแดงลงยา สร้าง พ.ศ.๒๕๔๐ วัดไร่แตงท...
Read More

1 ใน"ชุดเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว" ชุดทองคำ แซยิด 90 ปี ตอกภาษาจีน(ลก) วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี สร้าง พ.ศ.2538

1 ใน"ชุดเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว" ชุดทองคำ แซยิด 90 ปี ตอกภาษาจีน(ลก) วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี สร...
Read More

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่น มีทรัพย์(รวยทรัพย์)เนื้อนวะโลหะ สร้าง พ.ศ. 2538 วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี

เหรียญพญาเต่าเรือน   รุ่น มีทรัพย์(รวยทรัพย์)เนื้อนวะโลหะ สร้าง พ.ศ. 2538   วัดไทรทอง จ.กาญจนบุรี...
Read More