เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง(โค๊ตสั้น) สร้าง พ.ศ.๒๕๓๕ วัดไร่แตงทอง

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง(โค๊ตสั้น) สร้าง พ.ศ.๒๕๓๕ วัดไร่แตงทอง...
Read More

เต่าบูชา หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อทองผสม สร้าง พ.ศ.๒๕๓๓ รัดไร่แตงทอง

เต่าบูชา หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อทองผสม สร้าง พ.ศ.๒๕๓๓ รัดไร่แตงทอง เพื่อศึกษา
Read More

เชือกคาดเอวติดตะกรุด หลวงปู่หลิว ปณฺณโก ยุคแรก วัดสนามแย้ สภาพสมบูรณ์

เชือกคาดเอวติดตะกรุด หลวงปู่หลิว ปณฺณโก ยุคแรก วัดสนามแย้ สภาพสมบูรณ์
Read More

เหรียญพญาเต่าเรือน รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง หลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา ปี39

เหรียญพญาเต่าเรือน  รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง หลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา ปี39
Read More

เหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง รุ่นเมตตามหาลาภ ปลุกเสกพร้อมกับ เหรียญรุ่นปลดหนี้ 40 พ.ศ.2540 หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

เหรียญพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง รุ่นเมตตามหาลาภ ปลุกเสกพร้อมกับ เหรียญรุ่นปลดหนี้ 40 พ.ศ.254...
Read More