พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อตะกั่ว สร้าง พ.ศ.๒๕๓๔ วัดไร่แตงทอง ปัจจุบันเริ่มหาชมได้ยากขี้นแล้วครับ

พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อตะกั่ว สร้าง พ.ศ.๒๕๓๔ วัดไร่แตงทอง ปัจจุบันเริ่มหาชมได้ยา...
Read More

พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อนวโลหะ สร้าง พ.ศ.๒๕๓๔ วัดไร่แตงทอง ปัจจุบันเริ่มหาชมได้ยากขี้นแล้วครับ

พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อนวโลหะสร้าง พ.ศ.๒๕๓๔ วัดไร่แตงทอง ที่มา กิตติ เมืองกาญจน์ ...
Read More

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นเงินล้าน เนื้อนวโลหะ สร้าง พ.ศ.๒๕๔๒ วัดไร่แตงทอง

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก รุ่นเงินล้าน เนื้อนวโลหะ สร้าง พ.ศ.๒๕๔๒ วัดไร่แตงทอง ::::: เ...
Read More

พระปัญจวัคคีย์ หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อทองผสมรมดำ สร้าง พ.ศ.๒๕๓๕ วัดไร่แตงทอง

พระปัญจวัคคีย์ หลวงปู่หลิว ปณฺณโก เนื้อทองผสมรมดำ สร้าง พ.ศ.๒๕๓๕ วัดไร่แตงทอง
Read More

" ป ล ด ห นี้ ท อ ง แ ด ง " เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง "รุ่นปลดหนี้" ปี พ.ศ.2536

" ป ล ด ห นี้ ท อ ง แ ด ง " เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง "รุ่นปลดหนี้&...
Read More

" เ ปิ ด โ ล ก ก ล า ง น ว ะ " เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น " พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า เ ปิ ด โ ล ก " เหรียญดี พิธีใหญ่ ที่ พุทธมลฑล จ.นครปฐม เมื่อ ปี พ.ศ. 2 5 3 9 องนี้.....พิมพ์กลาง เนื้อนวะโลหะ ตอกโค๊ตตัว " น ะ " ด้านหลังเหรียญ

" เ ปิ ด โ ล ก ก ล า ง น ว ะ "  เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น "  พ...
Read More

เต่ามังกร สร้างปี2519 น้อยคนที่จะได้เป็นเจ้าของ...คุณค่าอยู่ที่เนื้อนวะโลหะและจำนวนการสร้างที่น้อย..ครับ

เต่ามังกร สร้างปี2519 น้อยคนที่จะได้เป็นเจ้าของ...คุณค่าอยู่ที่เนื้อนวะโลหะและจำนวนการสร้างที่น้อย.....
Read More

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พ.ศ. 2542 รุ่น " เหลือกิน เหลือใช้ " พิมพ์เล็ก

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พ.ศ. 2542  รุ่น " เหลือกิน เหลือใช้ "  ถือเป็น...
Read More